Posts

Til- en transfertechnieken voor mantelzorgers

We laten graag professionals aan het woord. In elke gastblog vertelt een zorgprofessional over zijn vakgebied. Deze week is het onderwerp geriatriefysiotherapie, fysiotherapie voor ouderen. Hoe til je…