Mantelzorg – De financiële regels op een rij (3)

Mantelzorg: de financiële regels

Vandaag hebben we weer een nieuwe blog in de serie ‘Mantelzorg- De financiële regels op een rij’. Eerder schreven we al een artikel over het Nederlands zorgstelsel en op welke vier weten hiervan u een beroep kunt doen én we schreven over het onderwerp wonen. Vandaag gaan we het hebben over welke tegemoetkomingen u als mantelzorger kunt krijgen, zoals zorgverlof, een uitkering en aftrekbare (reis)kosten.

Zorgverlof

Heeft u als mantelzorger ook een betaalde baan? Dan kan het best zwaar zijn om dit te combineren met de zorg voor uw naaste. U kunt overwegen om de werktijden aan te laten passen, maar ook zorgverlof kan tot de mogelijkheden behoren als u wilt voorkomen om overbelast te raken. Elke werknemer heeft recht op een verlofregeling, er zijn verschillende soorten zorgverlof. Uw cao kan wel afwijkende afspraken of voorwaarden hebben, in dat geval staat de cao boven de wettelijke regeling. Met uw werkgever kunt u de opties bespreken.

Welke soorten verlof zijn er?

Calamiteitenverlof

Wanneer u plotseling en direct vrij moet nemen vanwege een noodgeval kunt u calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaalt 100 procent van het loon door.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen wanneer u een korte periode zorgdraagt voor een zieke uit uw omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt per week. De werkgever betaalt 70 procent van het loon door.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof dat u kunt opnemen wanneer u voor langere tijd zorgdraagt voor een kind, partner, ouder of iemand anders uit uw omgeving. U kunt maximaal zes keer de wekelijkse werkuren opnemen.

Uitkeringen

Samenwonen met degene waarvoor u zorgt, kan gevolgen hebben voor uw uitkering of de AOW-uitkering van degene waar u voor zorgt. Dit schreven we ook in de vorige blog ´Mantelzorg – De financiële regels op een rij (2)´. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de website van de SVB of u kunt navraag doen bij uw gemeente. U kunt individuele bijzondere bijstand aanvragen als tegemoetkoming op noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. De bijstand wordt dan afgestemd op uw persoonlijke situatie. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij uw gemeente.

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de sollicitatieplicht niet voor u geldt. Bijvoorbeeld wanneer u intensief voor een naaste zorgt. U kunt dit navragen bij het UWV of bij uw gemeente.

Heeft u vanwege het zorgen voor een zieke of gehandicapte, voor minder dan 52 dagen loon ontvangen uit dienstverband? En kreeg u daarvoor een vergoeding vanuit een pgb? Dan kan dat jaar mogelijk als de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW- of WIA-uitkering. Dit wordt het mantelzorgforfait genoemd. Is de zorgvrager volledig arbeidsongeschikt en heeft hij voor langere tijd uw hulp nodig? Dan kan het UWV uw uitkering mogelijk verhogen. Dit is afhankelijk van uw situatie en hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Een verhoging van de uitkering kunt u aanvragen bij het UWV via uwv.nl.

Andere tegemoetkomingen

U kunt in aanmerking komen voor een verhoging van de huurtoeslag wanneer u samenwoont met iemand met een CIZ-indicatie vanuit de Wlz. Op de website van de Belastingdienst kunt u deze verhoging aanvragen.

Als mantelzorger maakt u wellicht extra kosten voor vervoer en parkeren. Hiervoor gelden de volgende regelingen:

Parkeervergunning

Zorgt u voor iemand die in een gebied woont waar u betaald moet parkeren? Dan kunt u wellicht een parkeervergunning krijgen. Informeer bij de gemeente van de zorgvrager.

OV-begeleiderskaart

Als mantelzorger kunt u gratis meereizen met de trein, bus, tram en metro als degene waarvoor u zorgt niet zelfstandig kan reizen. Meer informatie over het aanvragen van de zogeheten OV-begeleiderskaart vindt u op ovbegeleiderskaart.nl.

Gehandicaptenparkeerkaart

Vervoert u iemand die niet meer zelfstandig kan rijden? Dan kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart gebruiken en parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente.

Aftrekbare reiskosten

Reiskosten voor bijvoorbeeld ziekenbezoek zijn mogelijk aftrekbaar als specifieke zorgkosten. De voorwaarden leest u op de website van de Belastingdienst. Dit geldt overigens niet alleen voor reiskosten, maar ook voor andere zorgkosten zoals hulpmiddelen, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, medicijnen en alternatieve geneeswijzen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat u deze kosten niet al vergoed heeft gekregen.

Reacties