Mantelzorg – De financiële regels op een rij (2)

Mantelzorg: de financiële regels

In de serie ´Mantelzorg-De financiële regels op een rij´ schreven we eerder over het Nederlands zorgstelsel en op welke wet u een beroep zou kunnen doen. Hiermee bent u ervan verzekerd dat uw naaste de juiste zorg krijgt. Zorgt u voor iemand die niet in de buurt woont? Dan is het een optie om dichter bij elkaar te wonen óf bij elkaar in te trekken. Vandaag besteden we meer aandacht aan het onderwerp wonen en de gevolgen voor uitkeringen, toeslagen en financiële regelingen.

Inwoning koophuis

Als degene voor wie u zorgt intrekt in uw koopwoning of andersom, is er sprake van inwoning. Het is belangrijk dat u in dat geval goede afspraken met elkaar maakt over de kostenverdeling, bijvoorbeeld wat er gebeurt als de situatie verandert en een van beiden in de woning achterblijft. Er zijn een aantal mogelijkheden om de kosten te verdelen:

1. Mede-eigenaar worden

Een optie om de kosten te verdelen, is om mede-eigenaar te worden. In dat geval verkoopt de eigenaar van het huis een gedeelte van het huis. De koper betaalt hierover overdrachtsbelasting. Mocht de situatie veranderen en een van beiden in de woning achterblijven, dan moet het gedeelte weer teruggekocht worden. Bent u beide eigenaar van het huis, heeft u beide recht op hypotheekrenteaftrek op het eigen gedeelte van de hypotheekschuld.

2. Huur betalen

Een andere optie is om aan degene die bij u in is komen wonen, huur te vragen. U blijft dan zelf eigenaar van het huis, maar de woonlasten worden dan wel gedeeld. Een goede huurprijs kunt u berekenen op huurcommissie.nl. U kunt een gedeelte van de netto hypotheeklast aanmerken als huur.

3. Woonlasten niet delen

Natuurlijk kan er ook voor gekozen worden om de inwoner niet mee te laten betalen aan de woonlasten, maar bijvoorbeeld wel met de boodschappen of het gas, water en licht.

4. Samenlevingscontract

Wanneer één iemand eigenaar blijft van het huis, is het verstandig om een samenlevingscontract op te laten stellen bij de notaris. Hierin laat u afspraken vastleggen over bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek en of de ander hieraan mee moet betalen. En wat als het huis verkocht moet worden, hoe zit het dan met de waardestijging of eventuele restschuld? En wat als de een overlijdt?

Mantelzorgwoning

Bij een mantelzorgwoning woont de mantelzorger of de zorgvrager in een apart gedeelte op hetzelfde perceel. Bijvoorbeeld in een uitbouw of een vrijstaand gebouw op het achtererf. U heeft geen vergunning nodig voor het realiseren van een mantelzorgwoning, mits er aan een aantal regels gehouden wordt. Zo mag de mantelzorgwoning maximaal 3 meter hoog zijn, mag het woongedeelte (keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer) alleen op de begane grond zijn en mogen er maximaal twee personen wonen waarvan er tenminste één persoon zorg ontvangt of geeft. Er moet tevens sprake zijn van een mantelzorgrelatie tussen de huiseigenaar en één van de bewoners van de mantelzorgwoning. De verklaring van een mantelzorgrelatie kan gegeven worden door de huisarts of wijkverpleegkundige. Wellicht is deze mantelzorgrelatie al bekend bij de gemeente doordat er een Wmo-indicatie is, dan is een aparte verklaring niet nodig.

Een mantelzorgwoning kan een eigen adres en huisnummer krijgen zodra de gemeente op de hoogte is gesteld. Zolang de woning geen eigen huisnummer heeft, is er sprake van een gezamenlijk huishouden. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en zorgindicaties.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of u kunt bellen met de Mantelzorglijn.

Kangoeroewoning

Bij een kangoeroewoning zijn twee woonhuizen met elkaar verbonden door een trap of deur. De woning wordt echter wel gezien als één verblijfsobject, dus de bewoners vormen een gezamenlijk huishouden. Het is belangrijk om bij de notaris de verdeling van het eigendom vast te leggen. Wilt u één woning laten splitsen in twee woningen met ieder een eigen adres? Dan heeft u een bouwvergunning nodig.

Woningaanpassingen

Voor het laten aanpassen van uw huis vanwege mantelzorg, kunt u een vergoeding aanvragen via de Wmo. Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. Er geldt vaak wel een eigen bijdrage.

Inwoning huurhuis

Als uw naaste in uw huurwoning intrekt, of andersom, is er ook sprake van inwoning. Bij medehuurschap heeft de inwoner dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Het aanvragen van medehuurschap is echter erg lastig. Als echtgenoot of geregistreerd partner van de hoofdhuurder, bent u automatisch medehuurder. Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder en medehuurschap kan vaak pas verkregen worden nadat u twee jaar een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’ vormt. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken of de kosten voor het huishouden eerlijk gedeeld zijn. In geval van een mantelzorgrelatie kan er een uitzondering worden gemaakt en wordt er soms binnen de twee jaar medehuurschap toegekend.

Omdat het samen bewonen van een huurhuis financiële gevolgen kent, is het soms gunstiger om bij elkaar in de buurt te gaan wonen. Met een urgentieverklaring van de gemeente kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning.

Reacties