Invoering wettelijk minimum uurloon 2024, dit betekent het voor u


Invoering wettelijk minimum uurloon 2024

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt het wettelijk minimum uurloon. Voor de meeste dienstverleners en klanten van UWassistent heeft deze wijziging geen gevolgen. Voor een kleine groep kan deze verandering echter van invloed zijn op het uurtarief dat zij verdienen of betalen. In deze blog leest u wat de gevolgen voor u kunnen zijn en welke actie u eventueel kunt ondernemen.

Gevolgen voor dienstverleners

De wijziging in het wettelijk minimum uurloon kan van invloed zijn op het uurtarief dat een dienstverlener verdient bij klanten. Ontvangt de dienstverlener een lager uurtarief dan het nieuwe minimum uurloon, dan is het goed om contact op te nemen met de lokale contactpersoon of het hoofdkantoor. Zij kijken dan mee naar het uurtarief. Wanneer de dienstverlener onder het wettelijk minimum uurloon verdient, zullen zij namens de dienstverlener het gesprek met de klant aangaan over een verhoging van het uurtarief.

Dienstverleners verrichten hun werkzaamheden via de regeling dienstverlener aan huis. Daarbij werken zij rechtstreeks voor de klant. De klant is daardoor hun werkgever. Om die reden is het UWassistent niet toegestaan direct hun uurtarief te verhogen. Dat dient in samenspraak met de cliënt(en) te gebeuren.

Gevolgen voor klanten

De wijziging in het wettelijk minimum uurloon kan van invloed zijn op het uurtarief wat een klant betaalt. Samen met de dienstverlener wordt gekeken of zij voldoen aan het wettelijk minimum uurloon. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan neemt de vaste contactpersoon of het hoofdkantoor van UWassistent contact met de klant op om dit te bespreken. Klanten hoeven dus zelf geen actie te ondernemen.

Vragen

Heeft u nog vragen over de invoering van het wettelijk minimum uurloon? Neem dan contact op met uw lokale contactpersoon of het hoofdkantoor.

Reacties