Vief.nl is op zoek naar échte verhalen

Vief.nl is op zoek naar echte verhalen

Met een nieuw online platform helpt onze partner Vief mensen grip op het leven te houden bij verlies. Vief.nl wil inspiratie en verbinding bieden door het delen van echte verhalen. Daarom zijn zij op zoek naar ervaringsverhalen. Heeft u zelf regieverlies ervaren en wilt u uw verhaal delen? Vief hoort het graag.

Regieverlies

We krijgen in ons leven allemaal te maken met verlies. Dit kan plotseling zijn, zoals bij een overlijden van een naaste. Andere voorbeelden zijn een diagnose, een val of een ongeluk. Verlies kan ook geleidelijk optreden door bijvoorbeeld ouderdom of een progressieve ziekte. Deze situaties kunnen ervoor zorgen dat iemand regieverlies ervaart en de grip op het leven kwijtraakt.

Steun in moeilijke tijden

Bij verlies komen onder andere gevoelens van verdriet, angst en frustratie naar boven. Dit zijn gevoelens van rouw waardoor weer andere problemen kunnen ontstaan zoals slaapproblemen, eenzaamheid en een gebrek aan energie. Het kan lastig zijn om hier mee om te gaan. Vief.nl hoopt steun te kunnen bieden in moeilijke tijden.

Verhalen delen werkt

Uw verhaalt helpt anderen om de draad weer op te pakken en om een nieuwe balans te vinden. Zij weten: ik sta er niet alleen voor. Het delen van uw verhaal is niet alleen waardevol voor toekomstige bezoekers van het platform, maar ook voor uzelf. Het vertellen van uw eigen verhaal helpt u bij het verwerken van uw verlies en het accepteren van veranderingen.

Verlies hoort bij het leven. Iedereen gaat er anders mee om. Wat is uw verhaal? Vief hoort het graag. Zo houden we samen grip op nu en morgen.

Reacties