Ouderenmishandeling: hoe herkent u het en wat kunt u eraan doen?

Ouderenmishandeling herkennen

Ouderenmishandeling is mishandeling van mensen vanaf 65 jaar. Er is sprake van deze vorm van mishandeling wanneer iemand handelingen verricht of juist nalaat, met psychische, lichamelijke en/of materiële schade voor de oudere als gevolg. Helaas is het vaak zo dat dit gebeurt door degene waar de oudere afhankelijk van is voor hulp of verzorging.

Bij mishandeling is soms sprake van opzet, maar lang niet altijd. Zorg dragen voor iemand kan erg zwaar zijn. Soms te zwaar, wat kan leiden tot onverantwoorde zorg. De mantelzorger doet écht zijn of haar best om er te zijn voor de oudere, maar kan het simpelweg niet opbrengen om de juiste zorg te bieden. In dat geval is het verstandig om ondersteuning te zoeken bij de zorg. Merkt u aan uzelf, of iemand in uw omgeving, dat het niet (meer) lukt om de benodigde zorg te leveren? Wacht dan niet te lang en vraag ondersteuning aan.Hoe herkent u het?

Omdat ouderen het niet altijd makkelijk vinden om erover te praten (of hier simpelweg in sommige gevallen niet meer toe in staat zijn) kan het lastig zijn om ouderenmishandeling te herkennen. Daarnaast komt het ook in verschillende vormen voor; denk aan financiële uitbuiting, verwaarlozing, mentale mishandeling, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Allemaal zeer ernstig, maar niet altijd goed te herkennen voor buitenstaanders. Soms is het ook zeer subtiel, waardoor zowel het slachtoffer als de mishandelaar het zelf niet direct doorheeft. Het ‘sluipt’ er als het ware in.

Voorbeelden van signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zijn:

- Onverklaarbare uitgaven

- Overdreven schrikreactie bij een aanraking die onverwacht is

- Zichtbaar letsel

- Onbetaalde rekeningen en aanmaningen

- Onverklaarbare angst of depressies

- Onsamenhangende verklaringen van verwondingen

- Lege koelkast

- Teruggetrokken of schichtig gedrag

Gevolgen van ouderenmishandeling

Omdat ouderen vaak volledig of deels afhankelijk zijn van hulp uit hun omgeving, zitten zij in een kwetsbare positie. De mishandeling kan soms ernstige vormen aannemen en tóch verborgen blijven. Voor veel mensen is het moeilijk om hiermee naar buiten te treden. Naast lichamelijk letsel kan ouderenmishandeling leiden tot:

- Eenzaamheid

- Angststoornissen

- Psychosomatische klachten (lichamelijke klachten als gevolg van psychische problemen)

- Depressie

- Zelfdoding

De gevolgen kunnen dus zeer ernstig zijn. Daarom is het belangrijk om (verdenking van) ouderenmishandeling altijd te melden, hoe moeilijk dat ook is. Praten is de eerste stap naar een oplossing. Zowel voor het slachtoffer als voor de dader, omdat beiden vaak last hebben van psychische problemen. Het advies- en meldpunt Veilig Thuis geeft hulp en informatie aan slachtoffers, familieleden, mantelzorgers, plegers, omstanders en professionals (zoals huisartsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners).

Wilt u graag telefonisch contact met Veilig Thuis? U kunt 24/7 gratis bellen naar: 0800-2000.

Reacties